سامانه مدیریت مجلات علمی تمامی فرایند ارسال، داوری، پذیرش و انتشارات مقاله در یک مجله علمی را به صورت آنلاین و مطابق با جدید ترین استانداردهای مجلات علمی و نیازهای بومی انجام می‌دهد. این سامانه مقالات را از نویسنده دریافت می‌کند و پس از بررسی اولیه در هیأت تحریریه در صورت دارا بودن شرایط به داوری ارسال می‌کندیک کلیک کنید. فایل 

 

 

 

 

 

please click here to doenload

 

  

 

"); // ]]>
 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
سیناوب

اعضای مشورتی هیات تحریریه :
  احمد سلطانی نژاد


شاپا چاپی: 2383-3637

شاپا الکترونیکی: 5656-0000