راهنمای نویسندگان

 

نویسنده(گان) محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال کنند:

  • نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی؛
  • میزان ‌تحصیلات، رتبه علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
  • معرفی نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛
  • درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛

v      نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله‌های ارسالی را به‌همراه درخواست انتشار و مشخصات بالا از طریق پست (در قالب لوح فشرده) به نشانی مجله ارسال کنند.

v     پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

v     مقاله با قلم B Lotus 13 در برنامه 2007 Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل pdf ارسال شود.

v     داشتن عنوان، چکیده و واژه‌های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همه‌ مقاله‌ها الزامی است.

v    مقاله‌ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.

v    معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در پاورقی قرار گیرد.

 شیوه استناد ارجاعات مقاله‌، درون متنی و به‌شیوه زیر باشد:

v    برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل ‌قول مستقیم (داخل گیومه) یا غیرمستقیم، نام‌ خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: 1/210- 25)

v    ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به‌شیوه قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال:
(115:2003 Nelson,)

v    اگر از نویسنده‌ای در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ و ... در زبان فارسی و حروف a،b و ... در زبان‌های خارجی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

v    در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه‌ای که سر ویراستار دارد، نام او، سال انتشار، شماره صفحه، درون پرانتز آورده ‌شود. اگر به مقاله خاصی ارجاع داده می‌شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. در ارجاع به قرآن، (نام سوره/ شماره آیه) آورده شود. مثال: (بقره/251) در ارجاع به کتاب مقدس، (نام کتاب، باب/آیه) آورده شود. مثال: (یسنا/141) یا (یوحنّا،21/185) اگر از ترجمه خاصی استفاده شده باشد، مشخصات آن در کتابنامه آورده شود. 

منابع:

در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

کتاب:

نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار)، نام کتاب نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر. 

مقاله:

نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام ‌نویسنده/ نویسندگان (تاریخ انتشار)، عنوان مقاله، نام مترجم، نام نشریه، سال نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله. 

منابع اینترنتی:

نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام نویسنده/ نویسندگان (تاریخ دسترسی)، عنوان مقاله، نام وبگاه (یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.