اخلاق شهروندی در نهج البلاغه

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج شهرک علم و فناوری بلوار پژوهش خیابان دانش پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

امروزه با پیشرفت علوم و فناوری روابط میان مردم و حکومت نیز افزایش پیدا کرده است بنابراین شناخت وظایف اخلاقی مردم در حکومت موضوع مهمی است که ذیل موضوع اخلاق شهروندی مطرح می شود . تبیین اخلاق شهروندی در حکومت، از منظر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه مسأله اصلی نوشتار حاضر است. امام در ساحت های گوناگون در باره وظایف اخلاقی حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی نسبت به خود و مردم تأکید کرده اند.توجه به این وظایف زمینه ساز شکل گیری اخلاق شهروندی است، اصول اخلاقی ای مانند تهذیب نفس، محبت به مردم، عدالت ورزی، حمایت و دفاع از مظلومان و محرومان از یک سوء و اخلاص در اطاعت از رهبر، عدم سرپیچی از دستورات رهبران صالح، عدم ستم، وفای به عهد، پرهیز از تملق و عدم سازش، از سوی دیگر از جمله، رهنمودهای مهم و اساسی حضرت است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
امام علی(علیه السلام)، اخلاق کاربردی، حکومت، مردم، اخلاق شهروندی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 1، شماره 65 - شماره پیاپی 2
خرداد و تیر 1389
صفحه 1-100
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1393
  • تاریخ بازنگری: 31 مرداد 1396
  • تاریخ پذیرش: 22 دی 1394