امتحان

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سامانه یکپارچه نشریات ادواری مبتنی بر وب (سینا وب) توسط شرکت شریف پردازشگر دانش طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سامانه با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز و براساس استاندارد مجلات معتبر بین‌المللی طراحی و پیاده‌سازی شده و هم اکنون مورد استفاده بیش از 400 نشریه علمی کشور است. تعداد قابل توجهی از نشریات علمی پژوهشی و دانشگاهی از جمله نشریات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تربیت مدرس، تهران، علوم پزشکی مشهد، خوارزمی، کرمان، شیراز، گرگان، سیستان و بلوچستان، اراک، بوعلی سینا همدان و ... برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از این سامانه استفاده می‌کنند. از مهمترین ویژگی این سامانه، طراحی سایت مجلات به دو زبان فارسی و انگلیسی، سیستم ارسال مقالات به صورت آنلاین و سیستم داوری مقالات و انتشار الکترونیکی مجلات می‌باشد
از مهمترین ویژگی این سامانه، طراحی سایت مجلات به دو زبان فارسی و انگلیسی، سیستم
ارسال مقالات به صورت آنلاین و سیستم داوری مقالات و انتشار الکترونیکی مجلات می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396
  • تاریخ دریافت: 16 دی 1391
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1396
  • تاریخ پذیرش: 29 مرداد 1396