1. تأثیر مصرف عصارۀ آلیوم پارادوکسوم همراه با دویدن اختیاری بر سطوح آمیلوئید بتا (Aβ1-42) مغز در مدل تجربی دیابت قندی رت‌های نر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

صغری آزموده


2. فصلنامه حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1396

سحر صادقی؛ اکبر ضث2ث


3. ایراد داوری تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

سردبیر1 سیناوب1


4. در حال تست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

مدیر نشریه؛ سارا نقدی


5. سلول‌های دندریتیک لنفوئیدی بار شده با عصاره سلول‌های توموری شوک حرارتی دیده: بررسی اثر سیتوتوکسیک در موش‌های مبتلا به سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

مدیر نشریه؛ سارا نقدی


مروری

6. اقلیم در معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

فائزه سلطانی


7. امتحان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

احمد سلطانی نژاد


8. تست ارسال مقاله 95

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

رضا کوثری؛ حسن کوثری


9. تست 486

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

محمد نجفی؛ فرهاد فرهاد


10. مروری بر سامانه مدیریت مجلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

مهری قلی زاده


11. tang

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1396

سینا وب


12. سامانه‌های مدیریت اطلاعات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

احمد سلطانی نژاد


13. jghdjfgh

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

محمد محمدزاده


14. اطلس ملی آموزش عالی: سال تحصیلی 1391

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1397

احمد سلطانی نژاد


15. عنوان مقاله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1397

رابعه السادات موسوی


مروری

16. International house of pain International House of Pain

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

fdgdsfgdsfgfd fdgdsgsdfgd


17. روش عددی معادلات دیفرانسیل کسری توزیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

مرضیه پوربابایی


18. حکمت حیوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398


19. عنوان مقاله را

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

حدیثه مخبری


20. فلسفه یهودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

احمد آقامحمدی


21. Influence of foreign DNA introduction and periplasmic expression of recombinant human interleukin-2 on hydrogen peroxide quantity and catalase activity in Escherichia coli

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

Elahe Ahmadian


علمی-پژوهشی

22. بررسی چالش‏های قانونی در رسیدگی به تخلفات رانندگی (مورد مطالعه استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

ایرج احمدی دیزج؛ اصغر جم؛ عابدین صفری کاکرودی


23. تأثیر تأسیس مدارس دورۀ قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

اعظم کاظمی کلیشمی