1. تأثیر مصرف عصارۀ آلیوم پارادوکسوم همراه با دویدن اختیاری بر سطوح آمیلوئید بتا (Aβ1-42) مغز در مدل تجربی دیابت قندی رت‌های نر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

صغری آزموده


2. این عنوان برای تست سیستم است

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-10

مصطفی مظفری؛ Soheil Najafi Mehri


3. اخلاق شهروندی در نهج البلاغه

دوره 1، شماره 65، خرداد و تیر 1389، صفحه 1-100

فاطمه غفاری؛ نرگس نظرنژاد؛ فتحیه فتاحی زاده؛ مدیر سامانه


4. عنوان کامل [English]

دوره 11، شماره 20، مهر و آبان 1396، صفحه 1-15

رضا کوثری


5. راهنمای سیناوب

دوره 19، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 1-10

احمد سلطانی نژاد


6. hello demo title

دوره 21، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-10


7. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 19، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-13


8. تعیین پهنه های متاثر از طوفان های گرد وخاک در سرعت های مختلف باد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: دشت سیستان)

دوره 19، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 1-12

محمد حسین مختاری


9. تست آرشیو

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 12-23

Moh Naja


10. فصلنامه حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1396

سحر صادقی؛ اکبر ضث2ث


11. ایراد داوری تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

سردبیر1 سیناوب1


12. در حال تست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

مدیر نشریه؛ سارا نقدی


13. سلول‌های دندریتیک لنفوئیدی بار شده با عصاره سلول‌های توموری شوک حرارتی دیده: بررسی اثر سیتوتوکسیک در موش‌های مبتلا به سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

مدیر نشریه؛ سارا نقدی


14. اقلیم در معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

فائزه سلطانی


15. امتحان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

احمد سلطانی نژاد


16. تست ارسال مقاله 95

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

رضا کوثری؛ حسن کوثری


17. تست 486

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

محمد نجفی؛ فرهاد فرهاد


18. مروری بر سامانه مدیریت مجلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

مهری قلی زاده


19. tang

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1396

سینا وب


20. سامانه‌های مدیریت اطلاعات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

احمد سلطانی نژاد


21. jghdjfgh

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

محمد محمدزاده


22. اطلس ملی آموزش عالی: سال تحصیلی 1391

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1397

احمد سلطانی نژاد


23. عنوان مقاله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1397

رابعه السادات موسوی


24. International house of pain International House of Pain

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

fdgdsfgdsfgfd fdgdsgsdfgd


25. روش عددی معادلات دیفرانسیل کسری توزیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

مرضیه پوربابایی