1. در حال تست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

مدیر نشریه؛ سارا نقدی


2. سلول‌های دندریتیک لنفوئیدی بار شده با عصاره سلول‌های توموری شوک حرارتی دیده: بررسی اثر سیتوتوکسیک در موش‌های مبتلا به سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

مدیر نشریه؛ سارا نقدی