1. امتحان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

احمد سلطانی نژاد


2. سامانه‌های مدیریت اطلاعات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

احمد سلطانی نژاد


3. اطلس ملی آموزش عالی: سال تحصیلی 1391

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1397

احمد سلطانی نژاد